Εάν σου ζητήθηκε ποτέ να κάνεις σεξουαλικές χάρες σε αντάλλαγμα για μια υπηρεσία ή ένα αντικείμενο,

Εάν παρατηρήσεις μια συνεχιζόμενη κατάσταση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης, μην διστάσεις,

Εάν δεις ποτέ έναν συνάδελφο να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά έναν δικαιούχο ανθρωπιστικής βοήθειας,

Βοήθησε και άλλους να μάθουν σχετικά με

την ασφαλή καταγγελία.

Τα άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη είναι ευάλωτα και σε πολλές περιπτώσεις απελπισμένα. Σε αυτές τις στιγμές, άπληστοι και ηθικά διεφθαρμένοι άνθρωποι θα εκμεταλλευτούν και θα κακοποιήσουν τους πιο αδύναμους. Η κατάχρηση εξουσίας και η σεξουαλική εκμετάλλευση δεν είναι σπάνια φαινόμενα στις ανθρωπιστικές αποστολές, όπου οι άνθρωποι συχνά έχουν εξαιρετική ανάγκη από βοήθεια. Ακόμη και οι πιο σπάνιες περιπτώσεις δεν είναι αποδεκτές, καθώς τέτοιες πρακτικές καταστρέφουν το πλέγμα της κοινωνίας μας.

Οι έξι βασικές αρχές της πρόληψης κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης (PSEA)

ήταν το αποτέλεσμα της ανησυχίας της επιτροπής μεταξύ των οργανισμών (IASC), που επικεντρώθηκε στην πρόληψη τέτοιων πρακτικών από τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια. Όλοι οι οργανισμοί του ΟΗΕ (όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο IOM, το UNDP, η UNICEF, το UN-HABITAT, το OCHA UNICEF, το WFP, ο FAO, το WHO και το OCHA) εκπροσωπούνται στο IASC. Κάθε μία από τις παραπάνω οργανώσεις, μαζί με 78 ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως οι NRC, RC, JRS, CARITAS, MSF, IRC, HIAS και άλλοι, συμφώνησαν να ακολουθήσουν αυτές τις αρχές στις αποστολές τους. Αυτή η δέσμευση καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενεργών οδών για την αναφορά περιστατικών, ενώ αναπτύσσει μηχανισμούς αναφοράς που είναι επικεντρωμένοι στα θύματα και είναι προσβάσιμοι.

Κάνε κλίκ εδώ για να διαβάσεις τις αρχές.

Εάν σου ζητήθηκε ποτέ να κάνεις σεξουαλικές χάρες σε αντάλλαγμα για μια υπηρεσία ή ένα αντικείμενο,

Κατάγγειλέ  το

Εάν παρατηρήσεις μια συνεχιζόμενη κατάσταση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης, μην διστάσεις,

Απότρεψέ το

Εάν δεις ποτέ έναν συνάδελφο να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά έναν δικαιούχο ανθρωπιστικής βοήθειας

Σταμάτησέ το

Μπορείς να απευθυνθείς στο επίκεντρο της «Πρόληψης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης» του καταυλισμού ή του καταφυγίου σου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορείς να απευθυνθείς απευθείας στον επόπτη του κακοποιητή. Είτε είσαι θύμα είτε μάρτυρας, η μαρτυρία σου μετράει! Η ανωνυμία πρέπει να διατηρηθεί , ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί το συμφέρον των κακοποιημένων ατόμων. Επίσης, λάβε υπόψη ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος.
Η αναφορά τέτοιων ενεργειών είναι ασφαλής, ηθική, μειώνει και αποθαρρύνει τους κακοποιητές, ενώ ταυτόχρονα σώζει τα μελλοντικά θύματα από την εκμετάλλευση.

Συντελεστές

Αυτή η καμπάνια πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Interagency PSEA Outreach and Communication Fund. Η υποστήριξη αυτή δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών.

Realized by Cinergies Co-Op